Biuro:

P.B.U ZIBUD Grzegorz Zając
34-608 Kamienica 477
  • 18 332-34-08
  • biuro@zibud.com


Transport

Szymon Duda

  • +48 505-178-505
  • sklad@zibud.com


Dział zaopatrzenia i logistyki:

Mateusz Bąk

  • +48 607-733-526
  • logistyka@zibud.com

„Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Grzegorz Zając w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając z siedzibą w Kamienica 477, 34-608 Kamienica, NIP 737-183-92-26, REGON 492810723, e-mail biuro@zibud.com. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przygotowania oferty w odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.”