Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna-

Ptaszkowa-Grybów